چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1397

چاپ پست الکترونیک
دسته: اخبار فوتبال تاریخ ایجاد در یکشنبه, 19 آذر 1396 21:00 آخرین به روز رسانی یکشنبه, 19 آذر 1396 21:00 منتشر شده در یکشنبه, 19 آذر 1396 21:00 بازدید: 360

اختصاصی دی اسپورت

برنامه نیم فصل دوم لیگ دسته اول اعلام شد


 

کمیته مسابقات برنامه نیم فصل دوم لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ را اعلام کرد.


 

به گزارش دی اسپورت , کمیته مسابقات برنامه نیم فصل دوم لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ را اعلام کرد برنامه نیم فصل دوم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

 

هفته هجدهم ‏

یکشنبه۱۷ دی ۹۶‏

ماشین سازی تبریز- نفت مسجد سلیمان-  ساعت ‏۱۴ ‏-- ورزشگاه بنیان دیزل ‏تبریز ‏

شهرداری ماهشهر -راه آهن تهران ‏ساعت ‏۱۴‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏خوزستان ‏

آینده سازان برق جدید شیراز -ملوان ‏بندرانزلی  ساعت۱۴‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏

اکسین البرز- گل گهر سیرجان ‏ساعت ‏۱۴‏- ورزشگاه انقلاب کرج البرز

مس کرمان -شهرداری تبریز ‏۱۴‏- ورزشگاه امام علی کرمان

نساجی مازندران- ایرانجوان بوشهر ‏۱۴‏- ورزشگاه شهید وطنیقائم شهر

مس رفسنجان -خونه به خونه مازندران ساعت۱۴‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان

صبای قم- آلومینیوم اراک ‏ساعت ‏۱۴‏- ورزشگاه یادگار امام ‏قم ‏

بادران تهران- فجر سپاسی شیراز ساعت ‏۱۴‏- ورزشگاه کارگران تهران

 

هفته نوزدهم

یکشنبه۲۴ دی ۹۶‏

نفت مسجد سلیمان -صبای قم - ساعت ‏۱۴‏- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

فجر سپاسی شیراز- ماشین سازی تبریز- ساعت ‏- ورزشگاه نوزدهم شهید دستغیب ‏شیراز ‏

ایرانجوان بوشهر -بادران تهران ‏- ساعت- ورزشگاه نوزدهم شهید بهشتی ‏بوشهر ‏

آلومینیوم اراک- مس رفسنجان  ‏- ساعت‏۱۴‏- ورزشگاه امام خمینی اراک ‏

خونه به خونه مازندران- مس کرمان  ‏- ساعت‏۱۴‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏بابل ‏

گل گهر سیرجان- نساجی مازندران  - ساعت ‏ ‏۱۴‏- ورزشگاهاختصاصی گل ‏گهرسیرجان

راه آهن تهران- آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت  ‏۱۴‏ ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏

شهرداری تبریز -شهرداری ماهشهر ‏- ساعت۱۴‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏ تبریز

ملوان بندرانزلی- اکسین البرز ‏ساعت ‏۱۴‏- ساعت- ورزشگاه تختی انزلی 

 

هفته بیستم ‏

یکشنبه اول بهمن ۹۶‏

ماشین سازی تبریز -گل گهر سیرجان – ساعت ‏۱۴‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏

نفت مسجد سلیمان -ایرانجوان بوشهر ‏– ساعت‏۱۴‏ ‏- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

آینده سازان برق جدید شیراز -  – ساعت ‏۱۴‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏

اکسین البرز - شهرداری تبریزساعت ‏۱۴ ‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏

مس کرمان -  راه آهن تهران– ساعت‏۱۴‏‏- ورزشگاه امام علی ‏کرمان ‏

نساجی مازندران -  آلومینیوم اراک– ساعت ‏۱۴‏‏- ورزشگاه شهید وطنی ‏قائم شهر ‏

مس رفسنجان -  فجر سپاسی شیراز– ساعت‏۱۴‏‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏

صبای قم -  خونه به خونه مازندران– ساعت ‏۱۴‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏قم ‏

بادران تهران- ملوان بندرانزلی– ساعت ‏۱۴‏- ورزشگاه کارگران ‏تهران ‏

 

هفته بیست و یکم ‏

یکشنبه ۸ بهمن ۹۶‏

شهرداری ماهشهر -   مس رفسنجان – ساعت۱۴‏– ورزشگاه  شهدا ماهشهر ‏

فجر سپاسی شیراز -  نفت مسجد سلیمان– ساعت۱۴– ورزشگاه شهید دستغیب ‏شیراز ‏

ایرانجوان بوشهر -   ماشین سازی تبریز ‏– ساعت۱۴– ورزشگاه شهید بهشتی ‏بوشهر ‏

آلومینیوم اراک -  بادران تهران– ساعت۱۴– ورزشگاه امام خمینی ‏اراک ‏

خونه به خونه مازندران -   نساجی ‏مازندران– ساعت۱۴– ورزشگاه هفتم تیر بابل

گل گهر سیرجان -   مس کرمان– ساعت۱۴– ورزشگاه اختصاصی ‏سیرجان

راه آهن تهران -   اکسین البرز– ساعت۱۴– ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏

شهرداری تبریز -   آینده سازان برق جدید شیراز– ساعت۱۴– ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏تبریز

ملوان بندرانزلی- صبای قم– ساعت۱۴ – ورزشگاه تختی انزلی

 

هفته بیست و دوم

شنبه۱۴ بهمن ۹۶‏

ماشین سازی تبریز -   راه آهن تهران- ساعت۱۴‏‏– ورزشگاه بنیان دیزل ‏تبریز ‏

فجر سپاسی شیراز -  خونه به خونه ‏مازندران- ساعت۱۴– ورزشگاه شهید دستغیب ‏شیراز ‏

اکسین البرز - آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت۱۴– ورزشگاه انقلاب ‏کرج ‏

مس کرمان -  ملوان بندرانزلی‏- ساعت۱۴– ورزشگاه امام علی ‏کرمان ‏

نساجی مازندران -  شهرداری ماهشهر- ساعت۱۴– ورزشگاه شهید وطنی ‏قائم شهر ‏

مس رفسنجان -  گل گهر سیرجان- ساعت۱۴ – ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏

صبای قم- ایرانجوان بوشهر- ساعت۱۴– ورزشگاه یادگار امام ‏قم ‏

بادران تهران- شهرداری تبریز- ساعت۱۴– ورزشگاه کارگران ‏تهران ‏

نفت مسجد سلیمان -  آلومینیوم اراک- ساعت۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدیمسجدسلیمان

 

هفته بیست و سوم

دوشنبه۲۳ بهمن ۹۶‏

راه آهن تهران -  بادران تهران – ساعت ‏۱۴‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏

خونه به خونه مازندران -  نفت مسجد ‏سلیمان– ساعت ‏۱۴ - ورزشگاه هفتم تیر بابل

آینده سازان برق جدید شیراز –  مس ‏کرمان– ساعت ‏۱۴‏- ورزشگاه دستغیب ‏شیراز ‏

گل گهر سیرجان -   صبای قم‏– ساعت ‏‏۱۴‏- ورزشگاه اختصاصی ‏سیرجان

شهرداری تبریز -   مس رفسنجان– ساعت ‏۱۴‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏تبریز

ملوان بندرانزلی -   نساجی مازندران– ساعت ‏‏۱۴‏- ورزشگاه تختی انزلی

آلومینیوم اراک -    ماشین سازی تبریز– ساعت ‏۱۴‏- ورزشگاه امام خمینی ‏اراک

ایرانجوان بوشهر -   فجر سپاسی شیراز ‏– ساعت ‏‏۱۴:۱۵‏- ورزشگاه بهشتی ‏بوشهر

شهرداری ماهشهر- اکسین البرز– ساعت ‏ ‏۱۴:۱۵‏‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

 

هفته بیست و چهارم

یکشنبه۲۹ بهمن ۹۶‏

بادران تهران - گل گهر سیرجان - ساعت ‏۱۴‏‏- ورزشگاه کارگران ‏تهران ‏

ماشین سازی تبریز -  شهرداری تبریز- ساعت ‏۱۴‏‏- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز ‏

فجر سپاسی شیراز -   آلومینیوم اراک- ساعت‏۱۴‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏شیراز ‏

مس کرمان- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏۱۴‏‏- ورزشگاه امام علی ‏کرمان ‏

نساجی مازندران -  اکسین البرز- ساعت ‏۱۴‏‏- ورزشگاه شهید وطنی ‏قائمشهر ‏

مس رفسنجان -  ملوان بندرانزلی- ساعت‏۱۴‏‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏

صبای قم -  آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت ‏۱۴‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏قم ‏

نفت مسجد سلیمان –  راه آهن تهران- ساعت ‏۱۴:۳۰‏‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدیمسجدسلیمان

ایرانجوان بوشهر -  خونه به خونه ‏مازندران- ساعت‏۱۴:۳۰‏- ورزشگاه ‏ شهید بهشتی بوشهر ‏

 

هفته بیست و پنجم

یکشنبه۶ اسفند ۹۶‏

راه آهن تهران -   مس رفسنجان – ساعت ‏۱۴:۱۵‏‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏

شهرداری تبریز –   نساجی مازندران– ساعت ‏‏۱۴:۱۵‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

ملوان بندرانزلی- نفت مسجد سلیمان– ساعت ۱۴:۱۵‏- ورزشگاه تختی انزلی

خونه به خونه  مازندران -   بادران تهران– ساعت ‏۱۴:۱۵‏- ورزشگاه هفتم تیر بابل

گل گهر سیرجان -  فجر سپاسی شیراز– ساعت ۱۴:۱۵‏- ورزشگاه اختصاصی ‏سیرجان

آینده سازان برق جدید شیراز - ماشین سازی ‏تبریز– ساعت ‏۱۴:۱۵‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏شیراز ‏

اکسین البرز -   مس کرمان– ساعت ‏۱۴:۱۵‏- ورزشگاه انقلاب ‏کرج ‏

آلومینیوم اراک -   ایرانجوان بوشهر– ساعت ‏۱۴:۱۵‏- ورزشگاه امام خمینی ‏اراک ‏

شهرداری ماهشهر -  صبای قم– ساعت ‏۱۴:۴۵‏ - ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته بیست و ششم

 

یکشنبه۱۳ اسفند ۹۶‏

ماشین سازی تبریز -  خونه به خونه  ‏مازندران - ساعت ‏۱۴:۳۰‏‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏تبریز ‏

بادران تهران -  آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت‏۱۴:۳۰‏‏- ورزشگاه کارگران ‏تهران ‏

صبای قم -  راه آهن تهران- ساعت ‏۱۴:۳۰‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏قم ‏

آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی- ساعت۱۴:۳۰‏‏- ورزشگاه امام خمینی اراک ‏

فجر سپاسی شیراز -   شهرداری ماهشهر- ساعت‏۱۴:۳۰‏‏- ورزشگاه دستغیب ‏شیراز ‏

مس رفسنجان -  اکسین البرز- ساعت ‏۱۴:۳۰‏‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏

نساجی مازندران -  مس کرمان- ساعت ‏۱۴:۳۰‏‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

نفت مسجد سلیمان -  شهرداری تبریز- ساعت ‏۱۵‏‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان

ایرانجوان بوشهر - گل گهر سیرجان- ساعت ‏۱۵‏- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏

هفته بیست و هفتم

یکشنبه۲۰ اسفند ۹۶‏

آینده سازان برق جدید شیراز –   نساجی ‏مازندران - ساعت ‏۱۴:۴۵‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏

شهرداری تبریز- صبای قم- ساعت ‏۱۴:۴۵‏‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

خونه به خونه  مازندران -   آلومینیوم ‏اراک- ساعت ‏۱۴:۴۵‏ ‏- ورزشگاه هفتم تیر بابل

راه آهن تهران -   فجر سپاسی شیراز- ساعت ‏۱۴:۴۵‏‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏

اکسین البرز -   ماشین سازی تبریز- ساعت ‏۱۴:۴۵‏‏- ورزشگاه انقلاب ‏کرج ‏

ملوان بندرانزلی -   ایرانجوان  بوشهر- ساعت ‏۱۴:۴۵‏‏- ورزشگاه بیست و هفتم تختی انزلی

گل گهر سیرجان -   نفت مسجد سلیمان- ساعت ‏۱۴:۴۵‏‏- ورزشگاه اختصاصی ‏ سیرجان

مس کرمان -   مس رفسنجان- ساعت ‏۱۴:۴۵‏‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان ‏

شهرداری ماهشهر -  بادران تهران- ساعت ‏۱۵:۱۵‏‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته بیست و هشتم

شنبه۲۶ اسفند ۹۶‏

مس رفسنجان –  نساجی مازندران – ساعت ‏۱۵‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏

ماشین سازی تبریز -  ملوان بندرانزلی- ساعت ‏۱۵‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏تبریز ‏

فجر سپاسی شیراز -   آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت‏۱۵‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏شیراز ‏

صبای قم -   مس کرمان- ساعت ‏۱۵‏- ورزشگاه یادگار امام ‏قم ‏

بادران تهران -   اکسین البرز- ساعت ‏۱۵‏- ورزشگاه کارگران ‏تهران ‏

خونه به خونه  مازندران -  گل گهر ‏سیرجان- ساعت ‏۱۵‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏ بابل ‏

آلومینیوم اراک -  شهرداری تبریز- ساعت ‏۱۵‏- ورزشگاه امام خمینی ‏اراک ‏

ایرانجوان بوشهر -  راه آهن تهران- ساعت ‏۱۵:۱۵‏- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏

نفت مسجد سلیمان- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏۱۵:۱۵‏ ‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان

 

هفته بیست و نهم

پنجشنبه ۹ فروردین ۹۷‏

راه آهن تهران -    خونه به خونه  ‏مازندران- ساعت ‏۱۶‏‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏

آینده سازان برق جدید شیراز -   مس ‏رفسنجان- ساعت ‏۱۶‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏

اکسین البرز –   صبای قم- ساعت ‏۱۶‏‏- ورزشگاه انقلاب کرج

رج ‏

مس کرمان- نفت مسجد سلیمان- ساعت‏۱۶‏‏- ورزشگاه امام علی ‏کرمان

نساجی مازندران -   بادران تهران- ساعت‏۱۶‏‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

گل گهر سیرجان -   آلومینیوم اراک- ساعت‏۱۶‏‏- ورزشگاه اختصاصی ‏سیرجان

ملوان بندرانزلی -   فجر سپاسی شیراز- ساعت‏۱۶‏‏- ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری تبریز -    ایرانجوان  بوشه- ساعت ر ‏۱۶‏‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

شهرداری ماهشهر -   ماشین سازی تبریز- ساعت۱۶:۳۰‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر

هفته سی ام

چهارشنبه۱۵ فروردین ۹۷‏

بادران تهران -  مس رفسنجان - ساعت ‏۱۶:۱۵‏-ورزشگاه کارگران ‏تهران ‏

صبای قم –  نساجی مازندران- ساعت ‏۱۶:۱۵‏ ‏-ورزشگاه یادگار امام ‏قم ‏

ماشین سازی تبریز -   مس کرمان- ساعت‏۱۶:۱۵‏‏-ورزشگاه بنیان دیزل ‏تبریز ‏

گل گهر سیرجان -   ملوان بندرانزلی- ساعت ‏۱۶:۱۵‏ ‏-ورزشگاه اختصاصی سیرجان

فجر سپاسی شیراز -  اکسین البرز- ساعت۱۶:۱۵‏-ورزشگاه شهید دستغیب ‏شیراز ‏

آلومینیوم اراک -  راه آهن تهران- ساعت ‏۱۶:۱۵‏-ورزشگاه امام خمینی ‏اراک ‏

خونه به خونه  مازندران -   شهرداری ‏تبریز- ساعت ‏۱۶:۱۵‏ ‏-ورزشگاه هفتم تیر بابل ‏

ایرانجوان بوشهر- شهرداری ماهشهر- ساعت‏۱۶:۳۰‏ ‏-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏

نفت مسجد سلیمان -  آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت ‏۱۶:۴۵‏ -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

 

هفته سی و یکم

سه ‏شنبه۲۱ فروردین ۹۷‏

اکسین البرز- نفت مسجد سلیمان - ساعت‎۱۶:۳۰‎‏- ورزشگاه انقلاب ‏کرج ‏

ملوان بندرانزلی -  خونه به خونه  ‏مازندران- ساعت‎۱۶:۳۰‎‏- ورزشگاه تختی انزلی

نساجی مازندران -   ماشین سازی تبریز- ساعت۱۶:۳۰ ‎‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس رفسنجان -   صبای قم- ساعت۱۶:۳۰ ‎‏- ورزشگاه شهدا ‏رفسنجان

شهرداری تبریز -   فجر سپاسی شیراز- ساعت ‎۱۶:۳۰‎‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری  ‏ بریز

راه آهن تهران -    گل گهر سیرجان- ساعت ‎۱۶:۳۰‎‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏

آینده سازان برق جدید شیراز -  ایرانجوان  ‏بوشهر- ساعت ‎۱۶:۳۰‎ ‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏شیراز ‏

شهرداری ماهشهر -   آلومینیوم اراک- ساعت ‎۱۷‎‏ - ورزشگاه شهدا ماهشهر 

 

هفته سی و دوم

سه شنبه۲۸ فروردین ۹۷‏

ماشین سازی تبریز -   مس رفسنجان- ساعت ‏۱۷‏- ورزشگاه بنیان دیزل  تبریز ‏

نفت مسجد سلیمان -  نساجی مازندران- ساعت ‏۱۷‏‏- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

فجر سپاسی شیراز -   مس کرمان- ساعت ‏۱۷‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏شیراز ‏

ایرانجوان بوشهر -  اکسین البرز- ساعت ‏۱۷‏‏- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏

آلومینیوم اراک - آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت‏- ورزشگاه امام خمینی اراک ‏

گل گهر سیرجان -   شهرداری تبریز- ساعت ۱۷‏‏- ورزشگاه اختصاصی سیرجان

بادران تهران -   صبای قم- ساعت ‏۱۷‏‏- ورزشگاه کارگران ‏تهران ‏

ملوان بندرانزلی -   راه آهن تهران- ساعت ‏۱۷‏‏- ورزشگاه تختی ‏انزلی

خونه به خونه  مازندران- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏۱۷‏‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏ بابل ‏

هفته سی و سوم

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷‏

شهرداری ماهشهر -   ملوان بندرانزلی ‏- ساعت ‏۱۷‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

آینده سازان برق جدید شیراز -  گل گهر ‏سیرجان- ساعت ‏۱۷‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏

اکسین البرز -  خونه به خونه  مازندران- ساعت‏۱۷‏‏- ورزشگاه انقلاب ‏کرج ‏

مس کرمان -   آلومینیوم اراک- ساعت‏۱۷‏‏- ورزشگاه امام علی ‏کرمان

نساجی مازندران -  فجر سپاسی شیراز- ساعت‏۱۷‏‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

صبای قم - ماشین سازی تبریز- ساعت‏۱۷‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم

شهرداری تبریز -  راه آهن تهران- ساعت‏۱۷‏‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏تبریز  ‏

مس رفسنجان -  ایرانجوان  بوشهر- ساعت ‏۱۷‏‏- ورزشگاه شهدا ‏رفسنجان

بادران تهران- نفت مسجد سلیمان - ساعت‏۱۷‏‏- ورزشگاه کارگرانتهران ‏

 

هفته سی و چهارم

دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۷‏

ماشین سازی تبریز -   بادران تهران- ساعت۱۷‏‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏تبریز ‏

نفت مسجد سلیمان -  مس رفسنجان- ساعت ‏۱۷‏‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدیمسجدسلیمان

فجر سپاسی شیراز -   صبای قم- ساعت‏۱۷‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏شیراز ‏

ایرانجوان بوشهر -  مس کرمان- ساعت ‏۱۷‏‏- ورزشگاه شهید بهشتیبوشهر ‏

آلومینیوم اراک -   اکسین البرز- ساعت ‏۱۷‏‏- ورزشگاه امام خمینی ‏اراک ‏

خونه به خونه  مازندران -  آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت‏۱۷‏‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏بابل ‏

راه آهن تهران -   نساجی مازندران- ساعت‏۱۷‏‏- ورزشگاه راه آهن ‏‏(اکباتان) تهران ‏

ملوان بندرانزلی -  شهرداری تبریز- ساعت‏۱۷‏‏- ورزشگاه تختی انزلی

 

گل گهر سیرجان- شهرداری ماهشهر- ساعت‏۱۷‏- ورزشگاه اختصاصی سیرجان

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی